KK Auf Kreisliga A

Kreis 4 Neckartal

KK Auflage Kreisklasse A 2022

1 Wettkampf 02.05.2022

SSV Eberbach 1 :879:866: SSV Spechbach 1

SSV Spechbach 2 :848:863: SSV Eberbach 2

2 Wettkampf 16.05.2022

SSV Spechbach 1 :873:837: SSV Spechbach 2

SSV Eberbach 2 :853:869: SSV Eberbach 1

3 Wettkampf 13.06.2022

SSV Eberbach 2 :853:866: SSV Spechbach 1

SSV Spechbach 2 :847:878: SSV Eberbach 1

4 Wettkampf 27.06.2022

SSV Spechbach 1 :853:866: SSV Eberbach 1

SSV Eberbach 2 :849:849: SSV Spechbach 2

Tabelle

1 SSV Eberbach 1 :3497 Ringen

2 SSV Spechbach 1 :3470 Ringen

3 SSV Eberbach 2 : 3418 Ringen

4 SSV Spechbach 2 :3381 Ringen